Betonmortel is betonspecie die fabrieksmatig wordt gemaakt voor toepassingen door particulieren en bedrijven. Het mengsel waaruit men betonmortel vervaardigt bestaat uit cement, zand, grind en eventuele hulpstoffen. Door een betonmortelcentrale wordt de betonmortel via betonmixers aangeleverd. Deze wordt vervolgens op de daarvoor bestemde plaats gestort of gegoten met een betonpomp.

Verschillende klassen betonmortel

Al naar gelang de toepassing kunt u uit verschillende klassen betonmortel kiezen. Er dient vooraf een berekening te worden gemaakt om te weten te komen van welke categorie de vereiste betonmortel moet zijn. De vakbekwame medewerkers van een betoncentrale kunnen u hierbij van deskundig advies voorzien. Van groot belang is natuurlijk dat de betonmortel de gewenste sterkte heeft. Dit komt men te weten door de betondruksterkte te berekenen.

Milieuklasse en consistentie van betonmortel

Naast de verschillende klassen betonmortel zijn er diverse milieuklassen. De omgeving waaraan de betonmortel na uitharding wordt blootgesteld bepaalt de categorie waarvoor moet worden gekozen. Roest, zuren en zouten zijn voor deze keuze belangrijke factoren. Om de verwerkbaarheid van betonmortel te bepalen zijn er verschillende consistentieklassen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid water, de korrelgrootte en de eventueel aan de betonmortel toegevoegde hulpstoffen.

Hoe kan Gebr. van Antwerpen u helpen?

Wij werken samen met de beste betonmortelcentrales zodat we voor uw project de juiste combinatie van betonpomp en beton kunnen inzetten. Heeft u hier vragen over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.